KOM MED TIL
COX’s BAZAR

I skal nu besøge verdens største flygtningelejr, der ligger i Cox’s Bazar i Bangladesh.

I får ved hjælp af augmented reality (AR), virtual reality (VR), 360° billeder, autentiske optagelser og interviews et indblik i hverdagen hos de ca. en million mennesker, der lige nu på ubestemt tid bor og lever under de skrøbelige tage, bygget af presenning og bambus.

I kommer til at opleve, hvilke menneskelige konsekvenser det har at bo i en flygtningelejr, og hvor stor betydning det har, at der ydes hjælp og støtte fra verdens lande og fra de mange hjælpeorganisationer som Røde Kors, UNICEF og mange flere.
I COXAR skal I arbejde praktisk og innovativt med nogle af de udfordringer, der er i lejren. I kommer til at møde en række virkelige problemstillinger, og I skal samarbejde om at finde løsninger, der kan bidrage til at skabe en forandring for indbyggerne i lejrene.
I får heldigvis hjælp undervejs!
Karoline fra Røde Kors guider jer og hjælper jer i gang, og på platformen i appen er der forskellige ressourcer, som kan give jer den baggrundsviden, I skal bruge for at skabe nogle gode løsninger.
Med AR- og VR-ressourcerne kan I se og opleve virkeligheden for lejrens beboere.
Så grib fat i jeres smartphones, scan QR-koden på forsiden af COXAR og rejs med ud i verden og gør en forskel.

Fokusområder 

I skal arbejde med ét af tre fokusområder, hvor der er et stort behov for jeres kompetencer inden for innovation, entreprenørskab og problemløsning. I arbejdet får I brug for baggrundsviden, så I kan finde frem til nogle gode løsninger for lejrens beboere.
I kan vælge mellem fokusområderne samfund, hverdag og teenageliv.

I samfund skal I arbejde med opbygning og vedligeholdelse af et samfund i lejrene, så man kan sikre, at indbyggerne kan bo og leve sammen trygt og sikkert. I kommer til at have fokus på de fysiske rammer, som er med til at skabe et velfungerende samfund.

I hverdag skal I arbejde med de forhold og aktiviteter, som kan være med til at skabe en bedre hverdag for de mennesker, som bor i lejrene. I kommer til at have fokus på de menneskelige behov, som skal være opfyldt for at kunne skabe en tryg og mere normal tilværelse for børn og voksne, uanset hvor i verden de bor.

I teenageliv skal I arbejde med hvordan vi skaber gode betingelser for unge under de særlige forhold, der er i lejrene i Bangladesh. I kommer til at have fokus på, hvad der er vigtigt for, at børn og unge trives og kan udvikle sig og få et godt liv der, hvor de bor.

Find den indre iværksætter frem

I skal være kreative, og I skal være innovative. I skal tænke stort, småt, helt overordnet og i de mindste detaljer. I skal producere og præsentere.
I arbejdet skal I inddrage forskellige digitale værktøjer, som for eksempel CoSpaces og Thinglink, når I skal skabe jeres produkter.
COXAR er skabt med den nyeste teknologi og under vanskelige forhold langt væk fra Danmarks trygge rammer, og i arbejdet med COXAR møder I både FN’s Verdensmål og FN’s Børnekonvention.

Vi glæder os til at tage jer med på rejsen – og ikke mindst se, hvilke løsninger I skaber for beboerne i verdens største flygtningelejr i Cox’s Bazar i Bangladesh.