om coxar

KOLOFON

Materialet COXAR er udgivet af Leg med IT, Panorama VR og Mikkel Keldorf i samarbejde med Dansk Røde Kors og Fonden for Entreprenørskab.

Materialet er blevet til med støtte fra Danida og UVM.

Fotograf
Janus Heiberg Madsen
Maria Engermann

Undervisningsmaterialer
Leg med IT
v/Rikke Falkenberg Kofoed

Layout
Charlotte Woye

Webudvikling
Frederik Bache

Hjemmeside
Leg med IT

Digitale værktøjer

Leg med IT og LærIT

Webansvarlig

rikke@legmedit.dk

Tak til

BDRCS = Bangladesh Red Crescent Society