Sæt i værk

Find den indre iværksætter frem

I skal nu i gang med at skabe en løsning, der kan bidrage til at forbedre forholdene for de mange mennesker, der lever i lejren.

Løsning og produkt skal forstås bredt og kan i praksis være et redskab, et socialt arrangement, en udstilling, en prototype på en opfindelse eller noget helt femte

  I skal arbejde med en designproces i følgende trin:

  Designprocessen er en cirkulær proces. Det betyder, at man ofte vil gå frem og tilbage mellem de forskellige trin flere gange, når man udvikler sin løsning.

  Forståelse

  I den interaktive oplevelse har I på nært hold været vidner til, hvilke menneskelige konsekvenser det har at bo i en flygtningelejr. I har ligeledes set, hvor stor betydning det har, at der ydes hjælp og støtte i form af mad og drikke og i forhold til at skabe trivsel og sikkerhed for indbyggerne.
  I skal benytte ressourcerne på platformen i appen, når I skal arbejde med at skabe jeres løsning.
  På platformen i appen finder I:

   • Interviews med personer fra lejren.
   • AR kort
   • 3D objekter
   • 3D steder
   • Fotos
   • 360 inspector
   • Artikler

  I finder direkte links til ressourcerne i platformene for de tre fokusområder samfund, hverdag og teenageliv på forsiden af coxar.dk

  Inden I går videre til idefasen, skal I formulere et arbejdsspørgsmål, der kan være jeres ledetråd i arbejdet.

  Eksempler:

  Hvordan kan vi hjælpe ___________________ til at opnå __________________________?

  Hvordan kan vi forbedre __________________ og skabe ___________________________?

  Idegenerering og ideudvælgelse

  Det handler i denne fase om at se muligheder frem for begrænsninger.

  Gå derfor ind i ideudviklingen med at åbent sind, vær lydhør over for gruppens forslag, og spil hinanden bedre. Lad jer inspirere af hinanden og undlad i første omgang at have fokus på, hvordan løsningerne skal skabes.

  Husk på, at et produkt skal forstås bredt, og at løsningen, I skal skabe, kan have mange udformninger.

  1. Som opvarmning skal I lave en af øvelserne, der passer til jeres tema
  2. Få flere ideer. Sådan gør I:
   • Se på jeres arbejdsspørgsmål, det er udgangspunkt for jeres ideer.
   • Tag hver et stykke a4 papir og en blyant
   • Sæt en timer på 2 minutter.
   • Tegn eller skriv så mange ideer ned, som I kan nå på hver jeres ark.
    Lad jer ikke begrænse – alle ideer er lige gode.
   • Når tiden er gået, sender alle deres papir til sidemanden til venstre.
   • Sæt igen timeren på 2 minutter.
   • Tegn eller skriv videre med ideerne på det papir du har modtaget.
   • Læg nu alle papir på bordet, så alle kan se dem.
   • På skift vælger I en idé fra bordet og præsenterer den for resten af gruppen
   • Når alle har præsenteret en idé skal I udvælge den idé, som I vil arbejde videre med. Diskutér fordele og ulemper ved de enkelte ideer.

  Når I har valgt den bedste idé, kan I gå videre i processen.

  Husk på, det er altid en god idé at genbesøge idéfasen undervejs i processen. Måske trænger noget til at blive forbedret eller måske rettet til.

  Realisering

  Når I har valgt jeres idé, skal I skabe jeres løsning.

  I denne fase er der stort fokus på planlægning og samarbejde. Det er også vigtigt at have fokus på de ressourcer, som I har til rådighed. Ønsker I f.eks. at bygge en 3D model af jeres løsning, da kræver det både udstyr og software. Tiden spiller også en væsentlig rolle i denne fase. Sørg for, at jeres planlægning er afstemt med jeres lærer. Jo mere detaljeret I kan beskrive jeres proces, jo nemmere er det at komme i mål.

  Husk, der skal være plads til at begå fejl. Se fejlene som en gave, der er med til at forbedre jeres produkt.
  I et projekt som dette kan det være svært at gennemføre og realisere alle løsninger i virkeligheden. Nogle ideer kan være for komplekse, andre svære at illustrere i en virkelighed så fjern fra lejrene i Bangladesh. I kan i det tilfælde overveje at nøjes med at realisere en illustration eller en prototype.

  Vi anbefaler, at I ser på mulighederne i de to digitale værktøjer CoSpaces og Thinglink, der begge findes på Skoletube og som er beskrevet under fanen Værktøjer. Her findes der også tekniske vejledninger. De to værktøjer er valgt, da de tilbyder jer at arbejde med AR og VR, som I har oplevet det i den interaktive oplevelse i begyndelsen af dette forløb.

  Ønsker I at arbejde med fremstilling af et fysisk produkt, så er det bestemt også en mulighed, der rummer gode potentialer og kreative muligheder.

  Evaluering

  Som afslutning på forløbet skal I evaluere jeres proces, produkt og læring. I evalueringen skal I se på, om I har lært det, der var formålet med forløbet.

  Refleksionsspørgsmål:

  • I har fået styrket jeres innovative og entreprenørielle kompetencer?
  • Har I fået skabt en løsning, der kan give en reel forandring for indbyggerne i lejrene?
  • Har jeres proces været kreativ og innovativ?
  • Har jeres gruppearbejde fungeret?
  • Har alle i gruppen mødt udfordringer og brugt deres kompetencer?
  • Blev I inspireret til at gøre noget, som I ikke havde prøvet før?
  • Hvad vil I gentage i en lignende situationer?
  • Hvad vil I gøre anderledes næste gang, I arbejder med et innovativt projekt som dette?
  • Er der kompetencer, I kan overføre til den traditionelle undervisning?